TB Regnskap AS er et autorisert regnskapskontor i Tromsø med lokalt eierskap. Fra våre lokaler på Lanes Senter tilbyr våre sju høyt kvalifiserte ansatte regnskapstjenester og økonomisk rådgivning til næringslivet i regionen. Vi har kunden i fokus og ønsker å være en positiv samarbeidspartner for våre oppdragsgivere.

I TB Regnskap AS benytter vi anerkjente IT-systemer som sikrer trygg behandling av dataene og et effektivt samarbeid med våre kunder slik at kundene våre bruker mindre tid på administrativt arbeid og mer tid på bedriftens kjernevirksomhet. Det er viktig for oss å følge med i den digitale utviklingen og utnytte de mulighetene dette gir for oss og våre kunder.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale rundt deres behov og hva vi kan tilby.