TB Regnskap AS leverer regnskapstjenester og økonomisk rådgivning.

Vi leverer følgende tjenester

 • Postmottak med elektronisk bilagshåndtering

 • Regnskap

 • Rapportering
 • Lønn
 • Fakturering
 • Betalingsoppdrag
 • Oppfølging kundefordringer
 • Årsoppgjør med skattemelding
 • Etablering og avvikling av selskaper
 • Konsulentbistand
 • Bedriftsutvikling